Bestuur: 

Voorzitter Ton "Lone Wolf" van Leeuwen

Vice voorzitter: Ed Bruggenkamp
Penningmeester: Rob van Nisselrooij 
Secretaris: Bart Benes
Evenementen: Fred vd Hilst en Wim Bosch
Bestuursleden: Johan Berends en Ad Roodnat

Postadres:
WSFH p/a
Sladenhuishoek 9
7546 GH Enschede

Bankgegevens WSFH:
IBAN/Rekeningnummer:
NL79 RABO 0324 1428 54
Tnv WildstarFanHolland
BIC: RABONL2U
 
Vragen over de website en/of het forum:

HammR

Kokkie