Het rijden in konvooi

De meesten van jullie hebben zeker al ervaring met het rijden in kleine of grotere groepen. Met natuurlijk verschillende ervaringen. Het rijden in konvooi vereist concentratie en discipline, en het is bovendien vermoeiend. Je waant je zeker, maar juist dat kan gevaarlijk zijn. Vooral bij grote groepen worden kruisingen afgezet. Dit betekent echter niet dat hiervoor een recht hierop afgedwongen kan worden.
De wet zegt dat een verkeersdeelnemer zich niet tussen een gesloten groep mag dringen. Hiermee hebben we de mogelijkheid onze gesloten groep van motorrijders te beschermen, en wel doordat wij WSFH-leden de andere verkeersdeelnemers erop te wijzen dat er een konvooi rijdt, alleen als de verkeerssituatie dit toelaat. De rijders in een konvooi mogen zich dit niet als absoluut recht toe-eigenen.
Een ieder is uiteindelijk voor zijn eigen veiligheid en die van de groep verantwoordelijk. Steeds weer kan het voorkomen dat een ongeduldige autorijder zich midden tussen een konvooi wil manoevreren, en daarbij kan het tot levensgevaarlijke situaties leiden. De deelnemers dienen dus kruisingen e.d goed af te zetten en zich niet te laten wegdringen door andere verkeersdeelnemers.

Roadcaptain
· Bepaalt de route.
· Bepaalt de stops.
· Bepaalt de snelheid.
 
Konvooi deelnemer:
· Rijdt in baksteenformatie met een afstand van 10 m tot zijn voorganger en degene die achter hem rijdt.
· Rijdt enkel zo snel dat de afstand van 10 m door degene die hem volgt bijgehouden kan worden.
· Zorgt voor de veIligheid van de groep door -als hij aan de beurt is -kruisingen en rotondes te zekeren.
- Is verplicht de kruisingen en rotondes voor de groep te zekeren (blokken).
- In principe zijn altijd de 1e 2e en eventueel 3e rijder (na de Roadcaptain) verantwoordelijk voor het zekeren.
- Nadat de groep voorbij is gereden, sluiten de blokkers zich na een teken van de backriders, vóór de backriders
  weer bij de groep aan.
· Haalt de groep niet in.
- Houdt de linker danwel rechter positie gedurende de hele rit, en wisselt dus niet van baan.
 
Nieuwe rijders
- Worden dringend verzocht zich even bij de roadcaptain te melden voor aanvang van de rit voor aanwijzigingen.
- Degenen die langzaam rijden of rijders met weinig ervaring kunnen het beste ergens in
het midden van het konvooi rijden omdat daar de snelheid niet veel hoger is, en om "het truukje"
even af te kijken.
- Vwb het afzetten van kruispunten e.d. worden voorafgaande aan de ride-out evt afspraken gemaakt.
 
De backriders: (2 personen)
zijn ervoor verantwoordelijk dat niemand achterblijft en dienen tevens te vermijden dat het konvooi uiteenvalt.
Dit zijn over het algemeen de meest ervaren motorrijders.
 
Stoppen:
 
 
 
 
 
 
 
Bij het stoppen voor kruisingen, verkeerslichten en andere hindernissen wordt in rijen van 2 aaneengesloten en de afstand
tot de motor voor je dien je zo klein te houden dat snel optrekken en oversteken van de kruising door de hele groep mogelijk is.
 
Gaten (te grote afstanden) sluiten
 
 
 
 
 
 
 
Het kan natuurlijk gebeuren dat er een te grote afstand tussen 2 rijders ontstaat omdat iemand het konvooi verlaat, bijvoorbeeld om te blokken.
Levensgevaarlijk is het zijwaarts verplaatsten om dit gat te sluiten. De juiste manier is laterale verschuiving, d.w.z. op het zelfde spoor van achter naar voren opschuiven.
 
Afzetten van een kruising
Vooral bij grote groepen is het van belang de kruising op zo’n manier af te zetten, dat de gehele groep in een keer de kruising kan oversteken, zodat de groep niet uiteenvalt. De groep dient daarom zeer geconcentreerd en aaneengesloten te rijden. De roadcaptain van het konvooi laat door middel van opgestoken vingers zien hoeveel mensen de kruising dienen af te zetten. De eersten in het konvooi nemen deze taak dan op zich. Uitgesloten hiervan zijn de zwakkere of nog onervaren rijders, of degenen die dat niet durven. In dit geval rijden deze naar rechts en laten zoveel rijders voorbij die nodig zijn om de kruising af te zetten. Degenen die de kruising afgezet hebben wachten tot de hele groep gepasseerd is en sluiten voor de backriders weer aan.
Bij de volgende kruising zetten degenen die nu vooraan rijden deze af en sluiten dan weer voor de backriders aan.
Rechts afslaan
De roadcaptain van het konvooi steekt 1 vinger in de lucht, de eerste van de groep weet nu dat hij het verkeer op dient te houden.
Het konvooi dient zo snel mogelijk rechts af te slaan. Nadat de laatste konvooirijder gepasseerd is, sluit hij weer vóór de backriders aan.
 
Samenvatting:
  • Rijden in baksteenformatie.
  • Kijken in je spiegel of iedereen kan volgen.
  • Altijd op de oorspronkelijke positie (links of rechts) blijven rijden.
  • Degenen die langzaam rijden en of onervaren zijn rijden vooraan in het konvooi.
  • Niet inhalen (alleen om de roadcaptain te waarschuwen bij pech en calamiteiten).
  • De roadcaptain rijdt binnen de bebouwde kom niet sneller dan 40 km/h, de laatste rijdt dan al 50 km/h. Buiten de bebouwde kom rijdt hij 60-70 km/h, de laatste rijder heeft dan al zeker moeite de groep bij te houden. Op de snelweg rijdt hij max. 100 km/h.
  • Achteraan rijdt men sneller dan vooraan. Bij 20 motoren kan dit al 20 km/h uitmaken.
  • Altijd geconcentreerd rijden. Bij langere afstanden is het vaak onvermijdelijk dat de groep iets uit elkaar valt.
  • Mocht je het konvooi tijdens de ride-out willen verlaten, meldt dit dan vooraf bij de roadcaptain.
Het rijden in konvooi kan zeker een mooie belevenis zijn. Als je je maar aan enkele regels houdt, wordt het onvergetelijk!
WildstarFan Holland
 
Het rijden in konvooi kan zeker een mooie belevenis zijn!