Bestuur: 

Voorzitter: Ed Bruggenkamp a.i.

Vice voorzitter: Ed Bruggenkamp

Penningmeester: Rob van Nisselrooij/ Monique van Eijk 
Secretaris: Bart Benes
Evenementen: Wim Bosch
Bestuursleden: Johan Berends en Ad Roodnat
 

Postadres:
WSFH p/a
Sladenhuishoek 9
7546 GH Enschede

Bankgegevens WSFH:
IBAN/Rekeningnummer:
NL79 RABO 0324 1428 54
Tnv WildstarFanHolland
BIC: RABONL2U
 
Vragen over de website en/of het forum: